Gå til Børnehus Syd

Operationalisering

Hvad er

Operationalisering?

Et operationaliseringsmøde er overlevering af udredningen til relevant fagprofessionelt netværk og/eller familie til barnet/den unge og eventuelt myndighedssocialrådgiver i kommunen. Mødet er en systematisk gennemgang og overlevering af resultatet/konklusionen af udredningen samt vejledning vedrørende pædagogisk praksis såvel generelt som i forhold til den seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd.

Takst: 6.184 kr.