Gå til Børnehus Syd

Få den rigtige vejledning og sparring

så du kommer rigtigt videre i forløbet

Er du barn eller ung?

Er du forælder eller pårørende

Er du fagperson

Få den rigtige vejledning og sparring

indsats retter sig mod børn og unge op til 18 år med seksuelt bekymrende, grænseoverskridende eller krænkende adfærd. Indsatsen sker i tæt samarbejde med kommunen, barnets/den unge og forældre/nære omsorgspersoner, ligesom professionelt netværk kan indgå i samarbejdet

Den primære indsats er udredning og behandling, men kan også være rådgivning, konsultation, supervision, mediation og undervisning. Indsatsen er landsdækkende og er organisatorisk tæt forankret med De Danske Børnehuse, og bistår således alle landets kommuner med hjælp og støtte til målgruppen. Det faglige

 

fundament er blandt andet inspireret af Janus Centret, og indsatsen er højt specialiseret. Formålet med indsatsen er at forebygge seksuelle overgreb mod børn, og indsatsen har til opgave at hjælpe børn og unge med seksuelt bekymrende, grænseoverskridende og krænkende adfærd til at komme i bedre trivsel og udvikle en sundere

 

seksualitet. Indsatsen tilbydes i børnevenlige rammer, af fagprofessionelle, der er vant til at snakke med børn og unge med seksuelle grænseproblematikker. Der er i indsatsen fokus på høj faglig kvalitet og skånsomhed overfor barnet eller den unge, samt denne forældre/nære omsorgspersoner.  

Barnet i centrum

Vi sikrer en professionel og skånsom indsats overfor barnet/den unge i sager om seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd.

Børn med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

er generelt langt mere udsatte end andre børn:

– 70% har været udsat for følelsesmæssigt omsorgssvigt

– 39% har været udsat for vold i hjemmet

– 22% har selv været udsat for seksuelle overgreb

– 47% har en psykiatrisk diagnose

Børn med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

har behov for hurtig og kvalificeret hjælp

– for at beskytte barnet selv mod yderligere belastning og stigmatisering

– for at beskytte andre børn mod krænkelser Der går i gennemsnit 1 år fra et barns første overgreb til der iværksættes hjælp – det kan vi gøre bedre!

Børn med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

er ofte i forvejen i kontakt med ”systemet”:

– 67% har været i kontakt med psykolog eller psykiater

– 55% går i specialklasse eller på specialskole

– 40% er anbragt på en døgninstitution Vi skal sikre, at de professionelle er klædt på til at spotte seksuelt bekymrende adfærd og ved, hvad de skal gøre ved det.