Sådan kommer du videre i forløbet

Er du barn eller ung?

Er du forælder eller pårørende?

Er du fagperson?

Hvem hjælper vi?

Fønix retter sig mod børn og unge op til 18 år med seksuelt bekymrende, grænseoverskridende eller krænkende adfærd. Indsatsen sker i tæt samarbejde med kommunen, barnets/den unge og forældre/nære omsorgspersoner, ligesom professionelt netværk kan indgå i samarbejdet

Den primære indsats er udredning og behandling, men kan også være rådgivning, konsultation, supervision, mediation og undervisning. Indsatsen er landsdækkende og er organisatorisk tæt forankret med De Danske Børnehuse, og bistår således alle landets kommuner med hjælp og støtte til målgruppen. Det faglige

 

fundament er blandt andet inspireret af Janus Centret, og indsatsen er højt specialiseret. Formålet med indsatsen er at forebygge seksuelle overgreb mod børn, og indsatsen har til opgave at hjælpe børn og unge med seksuelt bekymrende, grænseoverskridende og krænkende adfærd til at komme i bedre trivsel og udvikle en sundere

 

seksualitet. Indsatsen tilbydes i børnevenlige rammer, af fagprofessionelle, der er vant til at snakke med børn og unge med seksuelle grænseproblematikker. Der er i indsatsen fokus på høj faglig kvalitet og skånsomhed overfor barnet eller den unge, samt denne forældre/nære omsorgspersoner.  

Barnet i centrum

Vi sikrer en professionel og skånsom indsats overfor barnet/den unge i sager om seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd.