Gå til Børnehus Syd

Henvisning

Hvad er

Henvisning?

Henvisning af børn og unge til udredning, behandling eller andre indsatser som Fønix Syd tilbyder kan kun ske via barnets handlekommune, typisk som en del af en børnefaglig undersøgelse (BL § 20), anden hjælp (BL § 32 stk. 1, nr. 8) eller en behandlingsindsats (BL § 32 stk.1, nr. 5). Kommunens socialrådgivere henviser barnet/den unge.

Kommunens socialrådgiver og andre professionelle (fx døgninstitutioner, skoler eller familieplejekonsulenter) kan også henvende sig vedr. vejledningsmøde/operationalisering, supervision, konsulentbistand og oplæg. Se under fanen ydelsespakker & priser.

Privatpersoner kan ikke henvende sig til – eller købe ydelser i Fønix Syd.

Henvisningsskema til udredning i Fønix Syd 2024

Henvisningsskema til behandlingstilbud i Fønix Syd 2024