Gå til Børnehus Syd

Udredning

Hvad er

udredning?

Vi lægger stor vægt på at inddrage forældre og andre omsorgspersoner i barnet/den unges netværk i udredningen. Inddragelsen medvirker til, at vi opnår indsigt i barnet/den unges relationer og livsomstændigheder, og dermed får en øget forståelse for den seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.

Fønix Syd vurderer ud fra den enkelte henvisning, hvor omfattende en udredning, der er behov for. Udredningen kan bestå af:

 • Psykologisk testning: den psykologiske testning anvendes til at afdække barnets/den unges kognitive ressourcer og vanskeligheder, opmærksomhedsfunktion samt følelsesmæssige og relationelle funktion
 • Klinisk interview: det kliniske interview anvendes til at afdække barnets/den unges oplevelse af egen udvikling, opvækst og trivsel samt opfattelse af egen seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd
 • Observation af leg: det kliniske interview kan suppleres med eller erstattes af observation af leg, eksempelvis ved yngre børn
 •  Anamneseoptagelse: vi udarbejder en anamnese med barnets/den unges primære omsorgspersoner, hvor vi afdækker udviklingshistorien samt aktuel trivsel. Anamnesen er en struktureret samtale om barnets opvækst og udvikling med særlig fokus på at afdække den seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd
 • Interview: som en del af udredningen foretager vi interview af personer fra barnets/den unges netværk, f.eks. lærere, pædagoger eller aflastningsforældre, hvor vi afdækker trivsel, ressourcer, vanskeligheder og eventuelle særlige behov. I interviewet er der særlig fokus på at afdække den seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd
 • Traumescreening: vi foretager en traumescreening, hvis det vurderes fagligt relevant for udredningen, eksempelvis ved mistanke om at barnet/den unge er traumatiseret af vold eller seksuelle overgreb
 • Risikovurdering: for unge i alderen 12-18 år, der har udvist seksuelt krænkende adfærd, foretager vi om muligt en vurdering af den aktuelle risiko for gentagelse af adfærden

Omfang

Typisk vil et barn og dets omsorgspersoner skulle komme i Fønix Syd 3-8 gange ifm. et udredningsforløb, alt efter hvor omfattende udredning der er tale om. Som regel strækker en udredning fra start til slut sig over en periode på 2-4 måneder.

Udredningspakker Fønix Syd

Pakke A:

Målgruppen er børn og unge, hvor der er behov for udredning af det generelle intellektuelle funktionsniveau, opmærksomhedsfunktionen samt den følelsesmæssige og relationelle funktion. Dette med henblik på at afdække mulige bagvedliggende faktorer for den seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd samt vurdering af den fremadrettede indsats. Typisk forelægger der ikke relevante psykologiske tests af barnet/den unge forud for henvisningen til udredning i Fønix Syd, eller testningen ligger år tilbage.

Pakke A:

 • Virtuelt formøde med myndighedssocialrådgiver 
 • Opstartsmøde med barn/ung, omsorgspersoner og myndighedssocialrådgiver
 • Relevante psykologiske tests, afhængigt af problemstillingen, med henblik på at afdække barnets / den unges kognitive ressourcer og vanskeligheder, opmærksomhedsfunktion, samt følelsesmæssige og relationelle funktion:
  • Opgørelse / Evaluering:
   • WISC V
   • Rorscach
   • Opmærksomhedstest  
   • Evt. øvrige v. behov (vurderes af Fønix Syd)
 • Endvidere indeholder pakken klinisk interview / observation, anamneseoptagelse, netværkssamtale, risikovurdering, traumescreening (Event-skema, ITQ-CA, Thomas test, OCTS, CTQ), udredningsrapport, tilbagemeldingsmøde              

 

Takst: 65.705 kr.

Pakke B:

Målgruppen er børn og unge, hvor der foreligger en eller flere psykologiske tests, som fortsat vurderes aktuelle/relevante/hensigtsmæssige, hvor der til brug for udredningen er behov for supplerende viden.

Pakke B:

 • Virtuelt formøde med myndighedssocialrådgiver 
 • Opstartsmøde med barn/ung, omsorgspersoner og myndighedssocialrådgiver
 • Endvidere indeholder pakken klinisk interview / observation, anamneseoptagelse, netværkssamtale, risikovurdering, traumescreening (Event-skema, ITQ-CA, Thomas test, OCTS, CTQ), udredningsrapport, tilbagemeldingsmøde.                       

 

Takst: 39.037 kr.