Gå til Børnehus Syd

Behandling

Hvad er

Behandling?

Fønix Syds behandlingsforløb er målrettet børn og unge, der én eller flere gange har udvist seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd. 

Behandlingen er specialiseret og bliver tilrettelagt med hensyntagen til barnet/den unges særlige behov, funktionsniveau og kompetencer til at indgå i behandling. Omdrejningspunktet for behandlingen vil altid være barnet/den unges seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd fysisk og/eller på medier.

Formålet med behandlingsforløbet er, at:

  • Barnet/den unges seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd ophører/minimeres.
  • Barnet/den unge får tilført viden om egen adfærd, ansvar og nye fremadrettede strategier og handlemuligheder.
  • Barnet/den unge kommer i bedre trivsel, såvel generelt som i forhold til udviklingen af en sund seksualitet.
  • Netværket får viden om, hvordan barnet/den unge på bedst mulig måde støttes og eventuelt skærmes fremadrettet.
 

Endvidere indeholder behandlingen visitationssamtale med kommunen, formøde, statussamtale ved behov, afsluttende rapport og tilbagemeldingsmøde

 

Målgruppe, indhold og omfang

Målgruppen er børn og unge, der ud fra en forudgående udredning i Fønix Syd vurderes at kunne profitere af et behandlingsforløb. Behandlingen kan være individuel, men vil i mange tilfælde inddrage det professionelle og/eller familiære netværk med henblik på at forstå og støtte barnet/den unge.

Indhold:

  • Indskrivningsmøde
  • Individuelt tilrettelagt behandling med barnet/den unge samt eventuelt netværk, hvor der arbejdes med temaer relateret til barnets seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd. Behandlingen kan indeholde psykoedukation til netværket. 
  • Tilbagemeldingsmøde og rapport over behandlingsforløbet
 

Omfang:

  • Varighed: 15 sessioner.
  • Takst: 37.104 kr.